ธนาคาร ซิตี้แบงก์ มีพนักงานบริษัทที่ทำงานกับธนาคารทั้งสิ้นประมาณ 2,600 คน และเปิดให้บริการให้บริการให้กับประชาชนที่สนใจบริการทางด้านการเงินธนาคาร ซิตี้แบงก์ และกิจการทางด้านการเงินของท่านธานาคาร ซิตี้แบงก์ เปิดตัวในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปีได้รับการไว้ใจจากประชาชนเจ้าของกิจการห้างร้าน ในการให้บริการลูกค้าในประเทศที่มีมากกว่าล้านคน ได้รับการไว้ใจจากประชาชนเจ้าของกิจการห้างร้านเป็นอย่างดี ซิตี้แบงก์ ไทยแลนด์ยังถูกจัดให้เป็นธนาคารต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุดของเงินฝากในประเทศไทย โดยวัดจากบัญชีทางการเงินบริษัทที่มั่นคงและจำนวนลูกค้า ซิตี้แบงก์